Home Onderwijs Leraren worden geconfronteerd met verzet – en self-discipline – vanwege politieke standpunten over de oorlog tussen Israël en Hamas

Leraren worden geconfronteerd met verzet – en self-discipline – vanwege politieke standpunten over de oorlog tussen Israël en Hamas

0
Leraren worden geconfronteerd met verzet – en self-discipline – vanwege politieke standpunten over de oorlog tussen Israël en Hamas


Vorige maand verstopte een leraar van een middelbare faculty in Queens zich urenlang in een afgesloten kantoor op de campus om honderden leerlingen van de faculty te ontwijken die naar de gangen waren gegaan in wat nieuws verslagen zowel “met voorbedachten rade” als “rauw” protest genoemd, gericht tegen de lerares, wiens profielfoto op Fb haar afbeeldde tijdens een pro-Israël-bijeenkomst met een poster waarop stond: “Ik sta achter Israël.”

In Californië deze week een les van een groep leraren in het district Oakland over de levens van Palestijnen in Gaza en zijn geschiedenis stuitte op scherpe tegenstand van de hoofdinspecteur van het district, die een e-mail naar ouders en personeelsleden stuurde waarin hij zei dat de les “noch gesanctioneerd noch goedgekeurd is door het district”, aldus nieuwsberichten.

Ook deze week kondigde de Council on American-Islamic Relations (CAIR) in Maryland aan dat het een klacht van de Equal Employment Alternative Fee heeft ingediend tegen het district Montgomery County, waarin wordt beweerd dat het schoolsysteem een ​​moslimleraar van Egyptische nationale afkomst op administratief verlof heeft geplaatst vanwege haar slogan in de e-mailhandtekening, waarin zij haar steun uitsprak voor de Palestijnen. Voordat de lerares met verlof werd geplaatst, scheurde iemand volgens haar een Palestijnse vlag uit haar auto CAIR.

Zoals deze voorbeelden illustreren heeft de oorlog tussen Israël en Hamas sterke passies aangewakkerd – en veel studenten en docenten in een pijnlijke positie gebracht waarin ze proberen hun eigen gevoelens en opvattingen over de disaster te verwerken in een toch al diep gepolariseerde politieke omgeving.

Leraren, vooral degenen die sociale research en geschiedenis onderwijzen, zullen waarschijnlijk merken dat ze door gesprekken moeten navigeren die verband houden met deze beladen onderwerpen en hoe deze zich verhouden tot eerdere historische gebeurtenissen. Ze kunnen ook hun eigen sterke mening hebben over het battle, evenals over andere huidige nationale en mondiale gebeurtenissen. En zoals recente gebeurtenissen laten zien, zouden ze vanwege die publieke standpunten het doelwit kunnen zijn van aanvallen.

Maar er is een dunne lijn tussen leraren die informatie aan leerlingen presenteren over politiek geladen actuele gebeurtenissen, en diezelfde leraren die uiten hoe zij daarover denken.

Een verscheidenheid aan beperkingen bepaalt wat leraren wel en niet kunnen delen over hun persoonlijke perspectieven over de Israëlisch-Hamas oorlog of andere polariserende onderwerpen – in de klas of tijdens hun persoonlijke tijd.

Om te beginnen zijn de vrijheid van meningsuiting van leraren niet absoluut. Over het algemeen kunnen leraren hun persoonlijke mening over hun politieke overtuigingen buiten faculty delen. Maar terwijl ze in de klas zitten, vertegenwoordigen ze het schooldistrict – en rechtbanken hebben staten en districten over het algemeen een ruime speelruimte gegeven om voor te schrijven welke inhoud wordt behandeld. Docenten kunnen gestraft worden als zij afwijken van die inhoud.

Ten tweede leggen nieuwe wetten beperkingen op aan de manier waarop docenten bepaalde onderwerpen kunnen onderwijzen die als controversieel worden beschouwd, waaronder racisme en seksisme, en in sommige gevallen actuele gebeurtenissen. De grootste lerarenvakbond van het land merkt op dat, zelfs als collectieve arbeidsovereenkomsten leraren in staat stellen om controversiële kwesties aan hun leerlingen voor te leggen, zij hen doorgaans vragen om richtlijnen te volgen die onder meer deze omvatten: “de leraar moet eerlijk en evenwichtig zijn en geen voorstander zijn van een bepaald standpunt. standpunt.”

En ten slotte lopen de meningen van docenten uiteen. Beschouw dit bijvoorbeeld eens als onwetenschappelijk LinkedIn-enquête waarin de Schooling Week vorige week de volgende vraag stelde aan school- en districtsleiders van het basis- en voortgezet onderwijs: Heeft u richtlijnen voor personeel dat hun persoonlijke mening over de oorlog tussen Israël en Hamas uitspreekt? Van de 201 respondenten zei 78 procent “nee”; slechts 22 procent: “ja.”

Het is onmogelijk te begrijpen waarom de meeste respondenten in de enquête meldden dat ze leraren geen richtlijnen hebben gegeven over dit gevoelige onderwerp. Docenten – van degenen die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van leraren op het gebied van greatest practices tot leraren in de klas – hebben onafhankelijk van elkaar het onderwerp besproken in telefonische interviews. Ondanks de uiteenlopende meningen, waren ze allemaal voorstander van het delen van informatie, wederzijds vertrouwen en leerlinggerichte begeleiding.

Gesprekken in de klas

Weinig onderwijzers zeiden dat academische discussies over de oorlog verboden terrein zouden moeten zijn in de klas, vooral in de reduce maatschappijleer.

“Wij vertellen mensen niet wat ze wel en niet mogen zeggen in de klas. We verwachten van hen dat ze hun professionele oordeel gebruiken”, zegt Cheryl Logan, uitvoerend directeur van het nieuwe McGraw Heart for Academic Management aan de Graduate Faculty of Schooling van de College of Pennsylvania en al meer dan dertig jaar beheerder van het basis- en voortgezet onderwijs.

Wesley Hedgepeth, voorzitter van de Nationale Raad voor Sociale Research en geschiedenisleraar aan een privéschool in Richmond, Virginia, legde uit wat dat soort professioneel oordeel voor hem betekent. “Als het gaat om maatschappelijke kwesties, zal ik als klasleraar meerdere kanten binnen een klaslokaal presenteren en de leerlingen laten beslissen op foundation van de bronnen die ik hen aanreik”, zei hij. “Wat het battle tussen Israël en Hamas betreft, geef ik studenten bronnen om vanuit meerdere perspectieven te verwerken. Ik geef ze de kans om het gesprek te sturen”, zei Hedgepeth.

Hij geeft toe dat dit niet altijd gemakkelijk is. “Iedereen heeft vooroordelen. Zelfs degenen die oprecht proberen onbevooroordeeld te zijn, kunnen zonder aanzienlijke coaching niet volledig aan onbewuste vooroordelen ontsnappen. Een van de veiligste manieren om dit in de klas te verzachten, is ervoor te zorgen dat er meerdere perspectieven worden gepresenteerd”, aldus Hedgepeth. Voor hem houdt dat in dat hij put uit bronnen die zich in het midden van de mediavooroordelen bevinden, zoals die van AllSides.com En Advertentiefontes Media. Maar uitzoeken welke bronnen betrouwbaar zijn, kan een uitdaging zijn.

Hedgepeth zei ook dat hij en alle leraren sociale research de leidende principes proberen te volgen als het gaat om het ontwikkelen van lesplannen, het implementeren van dagelijkse reduce en het opbouwen van een goede verstandhouding met studenten en andere belanghebbenden in het onderwijs. Ze bevatten principes als integriteit, rechtvaardigheid, authenticiteit, maatschappelijke betrokkenheid, verantwoordelijkheid en democratische waarden.

Internet als Hedgepeth noemde Chris Dier, Louisiana’s Leraar van het Jaar 2020 en geschiedenisleraar op de middelbare faculty aan de Benjamin Franklin Excessive Faculty in New Orleans, ook het belang van de dialoog tussen leraar en leerling in zijn klaslokaal. ‘Ik heb het gevoel dat deze generatie met elkaar gesprekken kan voeren’, zei hij.

Dier beschreef dat hij zijn greatest deed om zijn studenten relevante context te bieden, zodat hun gesprekken zowel geïnformeerd als respectvol konden zijn. Hoewel de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten in deze tijd van het jaar geen deel uitmaken van zijn cursus wereldgeschiedenis, maakte Dier na het bloedbad van 7 oktober onder Israëlische burgers en soldaten en de daaropvolgende oorlog tijd vrij voor discussie met studenten. Hij gaf historische achtergrondinformatie en deelde nieuwsartikelen over de recente incidenten. Nadat de studenten een paar dagen de tijd hadden gehad om de informatie te verwerken, startte hij klassikale discussies en gaf hij de studenten de gelegenheid om vragen en opmerkingen te presenteren.

“Omdat alles zo polariserend en intens was, heb ik het in al mijn reduce aangepakt”, zei Dier. Studenten stelden een reeks vragen: Wat is Hamas? Wat was de Zesdaagse Oorlog? “Over het algemeen waren de percepties van de studenten ongelooflijk”, zegt Dier. Dat gold ook voor hun hartelijkheid, voegde hij eraan toe.

Het voeren van respectvolle tweerichtingsgesprekken met leerlingen over gevoelige en polariserende onderwerpen is een uitdagende taak waarvoor vooraf de foundation moet worden gelegd, en die niet voor alle docenten vanzelfsprekend is. Dat is waar schoolleiderschap een actieve rol moet spelen, meent S. Kambar Khoshaba, directeur van een middelbare faculty in Lorton, Virginia. In een opiniestuk in Onderwijsweekbeweert Khoshaba: “we kunnen leraren niet alleen laten en niet toegerust zijn om deze gesprekken te leiden.”

Khoshaba erkende de moeilijkheid om dit soort dialoog op gang te brengen en adviseerde dat schooldirecteuren steun zouden krijgen van collega’s, supervisors en anderen. “Laten we elkaar manieren leren om elkaar te steunen en niet te beledigen. We kunnen misschien geen directe influence hebben op een oorlog die zo ver weg van ons plaatsvindt, maar we kunnen wel een influence hebben op directe schoolgemeenschappen”, schreef hij.

Of leraren bij dergelijke gesprekken in de klas ook persoonlijke standpunten moeten delen, blijft echter ter discussie.

“Ik zeg altijd tegen studenten op de eerste dag: hoe objectief ik ook probeer te zijn, er kunnen momenten zijn waarop ik een vooroordeel heb of de zaken in een bepaald licht bekijk”, zegt Dier. “Ik moedig studenten aan om alles wat ik zeg te onderzoeken en op feiten te controleren.”

Hedgepeth zei dat hij vermijdt zijn eigen overtuigingen in het klasgesprek te betrekken. “Ik vertel mijn studenten dat het niet uitmaakt wat ik denk; het is wat zij denken (dat telt),” zei hij. Maar hij geeft studenten achtergrondkennis voordat hij om hun mening vraagt.

Logan van de Universiteit van Pennsylvania raadt docenten af ​​om hun persoonlijke opvattingen over publieke en polariserende kwesties te delen. “Ik raad leraren niet aan om te delen waar ze staan”, zei ze. “We staan ​​allemaal voor de mensheid; dat is eigenlijk wat onze verklaring als leraren zou moeten zijn.”

Buiten het klaslokaal

Ondanks dat hij aanbeveelt dat leraren binnen de grenzen van het klaslokaal zo neutraal mogelijk blijven, gelooft Logan in een meer hands-off benadering als het gaat om leraren die hun overtuigingen buiten faculty uiten.

“Wij (beheerders) gaan daar niet in duiken”, zei ze. Als bestuurders dat wel zouden doen, zouden ze waarschijnlijk op weerstand van leraren stuiten.

“Buiten mijn werk heb ik pro-Palestijnse protesten bijgewoond en publiekelijk historische context gegeven”, zei Dier. “Ik heb getweet en mijn gedachten gepost. Het is geen geheim. We hebben recht op vrijheid van meningsuiting, vooral als het om politieke kwesties gaat.”

Dier erkende ook het risico dat inherent is aan deze acties, maar streeft ernaar een open en vertrouwensrelatie met studenten op te bouwen om negatieve gevolgen te voorkomen. “Ik begrijp dat als een pupil mij ziet protesteren, ik het risico loop dat die pupil van mij vervreemdt”, aldus Dier. “Maar als die pupil mij zou leren kennen, zouden ze weten dat ik uit een plaats met positieve bedoelingen kom.”

Het gaat om het opbouwen van een goede verstandhouding en wederzijds vertrouwen met de leerlingen, legt Dier uit, die eraan toevoegt dat hij er vertrouwen in heeft dat zijn leerlingen weten dat ze veilig meningen kunnen uiten die afwijken van de zijne, zowel binnen als buiten de klas.

Hedgepeth neemt een soortgelijk standpunt in, maar is minder openlijk over zijn allianties en aanverwante acties.

“Zeker, het valt binnen de grondwettelijke rechten van leraren om een ​​bijeenkomst bij te wonen,” zei hij. “Als je betrokken bent bij politieke activiteiten, pleit voor de een of andere zaak, of zorgen deelt over een bepaald battle, heb je als onderwijzer het recht om dat te doen.”

Hedgepeth voegde eraan toe dat, als leerlingen daartoe bereid waren, ze op web naar hem konden zoeken en erachter konden komen waar hij staat ten aanzien van bepaalde politieke kwesties op foundation van zijn activiteiten buiten faculty. “Ze kunnen zien dat ik een voorbeeld ben van burgerbetrokkenheid,” zei hij, terwijl hij waarschuwde: “Je wilt je geloofwaardigheid als bron van onbevooroordeelde informatie in de klas niet aantasten.”LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here