Home Onderwijs Wat zou een nieuwe Trump-term betekenen voor het onderwijs?

Wat zou een nieuwe Trump-term betekenen voor het onderwijs?

0
Wat zou een nieuwe Trump-term betekenen voor het onderwijs?


Niets aan Donald Trump is voorspelbaar behalve onvoorspelbaarheid, dus het kan dwaas zijn om te speculeren over wat zijn terugkeer naar het Oval Workplace zou betekenen voor het Amerikaanse onderwijs. Het moet ook op voorhand gezegd worden dat, gezien alle uitdagingen en risico’s van een nieuwe Trump-termijn, het onderwijsbeleid voor het basis- en voortgezet onderwijs waarschijnlijk niet de grootste zorg van velen zal zijn. Maar dat is het domein waar ik thuishoor, dus laten we de aanwijzingen ontleden die al zijn gegeven over wat Trump II waarschijnlijk op dit gebied zal ondernemen. Sommige komen in de vorm van algemene aanwijzingen dat zijn workforce met kracht alle mogelijke middelen zal aanwenden om de regering en haar beleid en praktijken naar hun zin te hervormen. Sommige zijn meer specifieke uitspraken over wat hun onderwijsagenda zal benadrukken.

De duidelijkste uitdrukking van dit laatste komt op een campagnewebsite die beweert te vermelden Trumps standpunten en plannen over vijftien belangrijke kwesties. Onderwijs verschijnt onder de kop ‘Bescherm de rechten van ouders’. Hier is het geheel:

President Donald J. Trump heeft onvermoeibaar gevochten om uit te breiden handvest scholen en schoolkeuze voor Amerikaanse kinderen. Hij verzekerde zich van permanente financiering voor historisch zwarte hogescholen en universiteiten en beschermde de vrijheid van meningsuiting op universiteitscampussen. Nu gebruiken Joe Biden en radicaal hyperlinks het openbare schoolsysteem om hun perverse seksuele, raciale en politieke materiaal aan onze jongeren op te dringen. President Trump zal bezuinigen op de federale financiering voor elke faculty of elk programma dat de kritische rassentheorie of de genderideologie op onze kinderen drukt. Zijn regering zal burgerrechtenonderzoeken openen naar elk schooldistrict dat zich schuldig heeft gemaakt aan rassendiscriminatie. President Trump zal zijn veto uitspreken over de sinistere poging om burgerschapseducatie te bewapenen, mannen uit de vrouwensport te houden en een certificeringsorgaan op te richten om leraren te certificeren die patriottische waarden omarmen. President Trump zal staten en schooldistricten belonen die de ambtstermijn van leraren voor de klassen Ok-12 afschaffen en Benefit Pay invoeren, het aantal schoolbestuurders verminderen, een Parental Invoice of Rights aannemen en de rechtstreekse verkiezing van schooldirecteuren door de ouders implementeren.

In het naar voren gerichte gedeelte van die paragraaf (beginnend met ‘President Trump zal…’) ontwaar ik vijf thema’s of accenten.

  • Neem deel aan een krachtige cultuuroorlogsstrijd met behulp van twee wapens: de macht van de portemonnee (door federale fondsen te onthouden aan scholen en ‘programma’s’ die ‘CRT of genderideologie op kinderen pushen’) en de dreiging van OCR-onderzoeken naar districten die ‘zich bezighouden met discriminatie op foundation van ras.” Hoewel je nooit magazine onderschatten wat een regering (van een van beide partijen) kan proberen te bereiken by way of een uitvoerend bevel, vereist het toevoegen van voorwaarden aan de federale onderwijsuitgaven normaal gesproken actie van het Congres. Het is zeker mogelijk dat een op Trump gerichte Republikeinse meerderheid aan beide kanten van Capitol Hill op dit vlak met het Witte Huis zou samenwerken, hoewel het ook waarschijnlijk lijkt dat de rechtbanken uiteindelijk de beperkingen ter discussie zouden stellen die lijken te beperken wat scholen kunnen onderwijzen. De dreiging van burgerrechtenonderzoeken is echter volkomen plausibel en is door verschillende recente regeringen geuit. inclusief Trump I– en nu Biden. Gezien het feit dat het belangrijkste doel van OCR het onderzoeken van ‘rassendiscriminatie’ door onderwijsinstellingen is, zou het Trump-team eenvoudigweg beweren dat ze dat doen. En ze zullen alle gebruikelijke complexiteiten tegenkomen bij het behandelen van zowel klachten die voortkomen uit de transom als proactieve pogingen om praktijken die ze verafschuwen te vernietigen. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met de recente creatie van het chique Evanston-schoolsysteem “affiniteitsklassen” van één ras, bedoeld om raciale “leerverschillen” te verkleinen?
  • ‘Veto’s uitbrengen’ tegen pogingen om ‘burgerschapseducatie te bewapenen’. Het is echt moeilijk voor te stellen hoe dit zou kunnen gebeuren. Presidenten kunnen alleen hun veto uitspreken over handelingen van het Congres, hoewel ze ook acties van agentschappen kunnen stopzetten die ze niet leuk vinden. Vandaag echter, ondanks pogingen van aanhangers van de hervorming van het burgerschapsonderwijs Om het Congres zover te krijgen hier aanzienlijke bedragen voor goed te keuren, is er minimale betrokkenheid van federale instanties bij welke vorm van sociaal-wetenschappelijk onderwijs dan ook – slechts een paar kleine programma’s en projecten hier en daar bij ED en NEH.
  • “Houd mannen uit de vrouwensport.” Titel IX is ingewikkeld en de handhaving ervan (opnieuw OCR) kent vele facetten en is in aanzienlijke mate discretionair van de kant van de handhavers. En een Republikeins Congres zou het ook kunnen wijzigen om de handhaving verder te laten doordringen in de talloze complexiteiten van transgenderkwesties. Op de een of andere manier zullen deze kwesties altijd centraal staan.
  • “Creëer een certificeringsinstantie om leraren te certificeren die patriottische waarden omarmen.” Voor zover ik weet heeft Uncle Sam vandaag de dag feitelijk niets te maken met de kwalificatie van leraren, behalve voor de scholen van het Ministerie van Defensie – en het goedkeuren van de accreditatiegroepen in het hoger onderwijs, waaronder universitaire lerarenopleidingen. Ik kan me niet voorstellen hoe een federaal lerarencertificeringsorgaan zou werken, hoewel ik me wel een soort federale onderscheiding of badge zou kunnen voorstellen voor leraren die – laten we zeggen – slagen voor het nationale staatsburgerschapsexamen. Het betreden van het rijk van de ‘waarden’ die een leraar ‘omarmt’ doet echter denken aan het McCarthyisme en voelt beangstigend – wat niet betekent dat dit Trump zou afschrikken.
  • Het “belonen” van staten en districten die “de ambtstermijn van leraren voor de klassen Ok-12 afschaffen en Benefit Pay invoeren, het aantal schoolbestuurders verminderen, een Parental Invoice of Rights aannemen en de rechtstreekse verkiezing van schooldirecteuren door de ouders implementeren.” Dit is een mengelmoes van vijf verschillende activiteiten die, zegt de Trump-campagne, zouden leiden tot ‘beloningen’, wat van alles kan betekenen, van een handdruk of een mooie medaille in het Witte Huis tot een vlag boven het hoofdkwartier van het schoolsysteem tot een soort van contante bonus of vrijheid van een of andere belastende regelgeving. De alomtegenwoordige praktijk van het aanstellen van leraren op openbare scholen is doorgaans vastgelegd in de staatswet, hoewel het beheer ervan lokaal kan worden bepaald (vaak by way of vakbondscontracten). Verdiende beloning, die honderd vormen kan aannemen, kan over de gehele staat of lokaal zijn. Het schrappen van beheerders – hoe gedefinieerd, hoe gemeten, welk basisjaar? – zou een lokale stap zijn. Een rechtenverklaring voor ouders kan ook duizend verschillende dingen betekenen, hoogstwaarschijnlijk een soort staatswet, hoewel het Huis van Afgevaardigden zijn eigen federale versie heeft aangenomen. Wat schooldirecteuren betreft die door ouders zijn gekozen: die hebben op zijn minst de verdienste dat ze op een nieuw idee lijken, hoewel er op sommige particuliere scholen en openbare scholen facsimile’s van te vinden zijn:en Chicago probeerde eind jaren tachtig een versie op openbare scholen.

Let ook op wat er is missend van de Trump-lijst, de honden die niet blaffen – niet alleen de veiligheid en self-discipline op faculty, maar ook de kernagenda voor schoolhervormingen van de afgelopen veertig jaar. Er is hier niets nieuws over handvestscholen of schoolkeuze, ondanks de zware nadruk die hij en minister DeVos daarop hebben gelegd tijdens hun vorige regeerperiode (en waarvoor zijn campagne de eer krijgt in het eerste deel van zijn verklaring). Nog opvallender door de afwezigheid ervan is elke vermelding ervan leerverlies of sombere NAEP- en PISA-scores, laat staan ​​de behoefte van kinderen om te leren meer om de welvaart, veiligheid en gelijkheid van het land te bevorderen by way of sterkere prestaties, hogere normen, kleinere verschillen, verantwoordelijkheid voor resultaten – of zelfs iets in die geest. Als de natie nog steeds gevaar loopt vanwege het slordige, hiatengevulde onderwijs van zijn jonge mensen of de zwakke prestaties van zijn scholen, zou je dat niet weten uit deze versie van het Trump-onderwijsplatform.

Door de al lang bestaande ‘ed-hervormingsagenda’ achterwege te laten, wijkt het Trump-team niet alleen af ​​van veertig jaar onderwijsprioriteiten van de GOP, maar lijkt het ook geen rol te spelen voor moeders in de voorsteden, onafhankelijken of democraten, misschien zelfs niet voor Republikeinen daarbuiten. zijn ‘foundation’.

Om eerlijk te zijn moet ik echter opmerken dat de Biden-ploeg, samen met hun vijandigheid tegenover de schoolkeuze, zich ook niet bewust lijkt te zijn van de prestaties van leerlingen, en niets wat ze tot nu toe hebben gezegd over plannen en prioriteiten voor de tweede termijn wijst op iets anders.

Het maakt mij allemaal erg verdrietig.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here