Home Onderwijs Kredietbeoordelaars zijn verdeeld over de hogere vooruitzichten voor 2024

Kredietbeoordelaars zijn verdeeld over de hogere vooruitzichten voor 2024

0
Kredietbeoordelaars zijn verdeeld over de hogere vooruitzichten voor 2024


Deze audio wordt automatisch gegenereerd. Laat het ons weten als u dat heeft suggestions.

Duik kort:

  • Twee ratingbureaus zijn enigszins verdeeld in hun vooruitzichten voor het Amerikaanse hoger onderwijs in 2024, waarbij de ene beweert dat de sector zich heeft gestabiliseerd, terwijl de andere moeilijke economische omstandigheden voorspelt voor minder selectieve, regionale hogescholen.
  • De omzetgroei uit bronnen als collegegeld en staatsfinanciering ziet er veelbelovend uit, betoogde Moody’s Traders Service donderdag in een analyse. S&P World Scores zei donderdag echter dat alleen zeer selectieve instellingen zullen profiteren van de studentenvraag en gezonde balansen. Hun minder selectieve tegenhangers worden op hun beurt geconfronteerd met een daling van het aantal inschrijvingen en kredietdruk, aldus S&P.
  • Beide organisaties waren het erover eens dat het tekort aan arbeidskrachten en soortgelijke uitdagingen volgend jaar de universiteiten onder druk zullen zetten. Het hoger onderwijs kampt met een hausse aan vakbondsactiviteiten, terwijl het wijdverbreide ambtstermijn van docenten “een uniek sectorrisico blijft, dat de budgettaire en operationele flexibiliteit beperkt”, aldus Moody’s.

Duikinzicht:

Moody’s voorspelling van een stabiele industrie zal waarschijnlijk de wenkbrauwen doen fronsen nu hogescholen – van vooraanstaande publieke instellingen tot obscure privépersonen – de krantenkoppen halen vanwege het schrappen van academische programma’s en docenten.

Een rivaliserend bureau, Fitch-beoordelingenzei onlangs dat het verslechterende omstandigheden in de sector verwacht en dat de voorspelde consolidatie zal aanhouden naarmate instellingen proberen het aanbod af te stemmen op de belangen van studenten en werkgevers.

Maar Moody’s beweert dat de winsten uit meerdere inkomstenbronnen zich zullen materialiseren. Een recente stijging van het aantal inschrijvingen zal de netto-inkomsten uit collegegeld bescheiden verbeteren, terwijl openbare hogescholen zullen profiteren van de waarschijnlijkheid van sterke staatsinvesteringen, aldus het faculty.

Het aantal studenten voor studenten groeide met 2,1% en het aantal studenten voor afgestudeerden steeg jaar na jaar met 0,7% voorlopige inschrijvingsgegevens herfst 2023 van het Nationwide Scholar Clearinghouse Analysis Heart.

Ondertussen zullen de hoge kosten afnemen “naarmate de voordelen van de afnemende inflatie toenemen en de activiteiten weer normaal worden”, aldus Moody’s.

“Nu de lonen zijn afgestemd op de markttarieven en het personeelsbestand op het gewenste niveau ligt, zullen de loonkostenstijgingen afnemen”, aldus het rapport. “Het afkoelen van de inflatie zal waarschijnlijk op dezelfde manier de groei van andere uitgaven vertragen, zoals nutsvoorzieningen, voorraden en materialen, en verzekeringspremies.”

S&P had een ander standpunt.

Het zegt in zijn analyse dat het aantal inschrijvingen onder de hogescholen niet gelijkmatig is hersteld, en dat velen nog steeds studenten nodig hebben. Demografische uitdagingen blijven de kandidatenpool van hogescholen verkleinen, en er wordt de komende jaren een aanzienlijke “klif” voorspeld: een daling van het aantal studenten uit de traditionele leeftijdscategorie, veroorzaakt door de lage geboortecijfers tijdens de Grote Recessie.

Volgens S&P zullen de operationele marges voor het begrotingsjaar 2024 verzwakken als gevolg van de druk op de collegegeldinkomsten en de stijgende kosten, onder meer als gevolg van loonsverhogingen en verhogingen van de financiële steun.

De fondsenwerving is ook afgenomen “en de volatiliteit op de investeringsmarkt blijft een vraagteken”, aldus het agentschap.

Maar minder selectieve instellingen zullen de druk het meest voelen. Veel van deze hogescholen waren al bezig met het terugdringen van het aantal inschrijvingen en het groter worden van de begrotingstekorten, aldus het rapport.

Het identificeerde andere factoren die hogescholen zouden kunnen beschadigen: een sneller verloop van universiteitsvoorzitters, torenhoge verzekeringskosten en frequentere en geavanceerdere cyberaanvallen.

Hogescholen blijven een populair doelwit voor cyberoorlogvoering, hoewel S&P zei dat het “geen operationele of materiële financiële gevolgen op lange termijn voor de kredietkwaliteit heeft waargenomen als gevolg van plannen voor cyberrisicobeperking, waaronder cyberverzekeringen.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here