Home Wereldnieuws Actie tegen klimaatverandering is goedkoper dan niets doen – Mondiale kwesties

Actie tegen klimaatverandering is goedkoper dan niets doen – Mondiale kwesties

0
Actie tegen klimaatverandering is goedkoper dan niets doen – Mondiale kwesties


Auteur- en pagina-informatie

  • van Anup Shah
  • Deze pagina gemaakt

Op deze pagina:

  1. De kosten van nietsdoen op het gebied van de klimaatverandering zijn veel hoger dan de kosten van actie
  2. Bezorgdheid over de kosten negeert vaak de andere voordelen van actie

De kosten van nietsdoen op het gebied van de klimaatverandering zijn veel hoger dan de kosten van actie

Een aantal landen en bedrijven maken zich al lang zorgen dat de kosten van het aanpakken van de klimaatverandering (preventie, mitigatie, aanpassing, enz.) onbetaalbaar zullen zijn en willen liever de gevolgen aanpakken. Ze gaan er vaak van uit (of hopen) dat de gevolgen niet zo erg zullen zijn als wetenschappers voorspellen.

In december 2011 werd bijvoorbeeld Canada trok zich terug uit het Kyoto-klimaatverdrag – wat het wettelijk is toegestaan ​​– tot veroordeling in eigen land en internationaal. Een van de grootste zorgen waren de kosten voor de belastingbetaler: (CAN) 14 miljard greenback.

Toch liggen de economische kosten van nietsdoen hoog biljoenen:

Uit economische research is steeds gebleken dat mitigatie (zoals het toekennen van een prijs aan de CO2-uitstoot) vele malen goedkoper is dan pogingen om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat de totale kosten voor maatregelen tegen klimaatverandering tegen 2100 ongeveer 11 biljoen greenback zullen bedragen, terwijl de schade ongeveer 8 biljoen greenback zal bedragen. Als er niets wordt gedaan, zal de schade tegen 2100 echter rond de 20 biljoen greenback liggen. Tegen 2200 schieten deze cijfers omhoog (meer dan $30 biljoen als er actie wordt ondernomen, of meer dan $70 als er geen actie wordt ondernomen). Bron: De economische gevolgen van koolstofbeprijzingSkepticalScience.com, 1 maart 2012

(Sommigen geloven dat een van Canada’s motivaties om Kyoto te verlaten, te maken had met het uitbreken van de oorlog wens om de lucratieve maar zeer vervuilende exploitatie van teerzanden, de op een na grootste oliereserve ter wereld, te beschermenals De Bewaker had dat is genoteerd.)

Terug naar boven

Bezorgdheid over de kosten negeert vaak de andere voordelen van actie

Problemen met de klimaatverandering hebben ook directe gevolgen voor de gezondheid van mensen, maar ook voor het milieu. Fossiele brandstoffen die door auto’s in gebieden met veel verkeersopstoppingen worden gebruikt, leiden bijvoorbeeld tot additional verontreinigende stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Het aanpakken van de klimaatverandering door het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken en zwaar te investeren in alternatieven heeft als bijkomend voordeel dat het de gezondheid verbetert en mogelijk zelfs de verkeersopstoppingen vermindert. Dit is de mening van enkele belangrijke rapporten die onlangs zijn vrijgegeven.

Econoom Paul Krugman vat er een paar samen:

A grote studie door een internationale groep met een blauw lint, het New Local weather Financial system Undertaking, en een werkdocument van het Internationale Monetaire Fonds. Beiden beweren dat krachtige maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken nauwelijks enig negatief impact op de economische groei zouden hebben, en zelfs tot snellere groei zouden kunnen leiden.

Paul Krugman, Fouten en emissies; Kan de strijd tegen de opwarming van de aarde goedkoop en free of charge zijn?Mew York Occasions, 18 september 2014

In feite zeggen deze onderzoeken dat niet alleen de kosten van de klimaatverandering kunnen worden geminimaliseerd door actie, maar dat dit ook economische voordelen kan opleveren.

Een andere zorg van sommige landen is dat ze dingen niet kunnen doen – zelfs als ze dat wel zouden willen – omdat als andere landen niet aan CO2-uitstootreductiedoelstellingen worden onderworpen, ze op concurrentiegebied het onderspit zullen delven. Het IMF merkt echter op dat de De additional economische voordelen van het terugdringen van de CO2-uitstoot maken het de moeite waard om dit na te streven, al dan niet door anderen.

In het verleden hebben prijssignalen vaak voorbijgegaan aan de gezondheids- en andere gevolgen van bepaalde economische acties. Het BNP en soortgelijke maatstaven onthullen dus niet de werkelijke kosten van de economische activiteit. In sommige gevallen is het zelfs zo gemaakt dat het er omgekeerd uitziet. Een bloeiende industrie die ongezond voedsel verkoopt, plus de winsten die worden gemaakt door particuliere gezondheidszorgbedrijven die de gevolgen aanpakken, dragen allemaal bij aan het BNP van een land. Met de kosten die door de samenleving worden gedragen (het beslag op de volksgezondheidsmiddelen, of numerous sociale en individuele gevolgen bijvoorbeeld) wordt vaak geen rekening gehouden.

Er worden echter steeds vaker pogingen ondernomen om deze zaken te verklaren. In het biodiversiteitsgedeelte van deze web site wordt een deel besproken over pogingen daartoe geef biodiversiteit een economische waarde zodat bedrijven en overheden een tastbaarder inzicht krijgen in de waarde die natuurlijke hulpbronnen bieden aan onze economie en welzijn, waardoor er meer instrumenten en motivatie ontstaan ​​om het milieu te helpen behouden en duurzamer te ontwikkelen.

En uit het bovenstaande artikel van het IMF blijkt dat de domino-effecten van CO2-beprijzing positiever zijn dan nietsdoen als de energieprijs goed is.

Energieprijzen goed krijgenIMF, september 2014

Veel fossielebrandstofindustrieën zijn gesteund door overheden. Of ze op eigen kracht zouden kunnen concurreren met een groeiende hernieuwbare-energiesector is moeilijk te zeggen, maar als de hernieuwbare-energiesector het soort subsidies zou krijgen dat de fossiele-brandstofindustrieën ontvangen, dan zouden de kosten van hernieuwbare energie zelfs nog lager zijn dan ze al zijn. worden.

Bovendien worden de milieu- en andere kosten van het gebruik van fossiele brandstoffen niet meegenomen in de prijzen die we voor deze vorm van energie betalen, waardoor ze kunstmatig lager worden dan ze zouden moeten zijn (zelfs als we het gevoel hebben dat de energiekosten op dit second hoog kunnen zijn).

Paul Krugman vat deze punten samen door simpelweg op te merken:

Het is gemakkelijker om de uitstoot terug te dringen dan zelfs een paar jaar geleden mogelijk leek, en een verminderde uitstoot zou op korte tot middellange termijn grote voordelen opleveren. Het redden van de planeet zou dus goedkoop zijn en misschien zelfs free of charge.

Het idee dat economische groei en klimaatactie onverenigbaar zijn, klinkt misschien koppig en realistisch, maar het is in werkelijkheid een vage misvatting. Als we ooit voorbij de speciale belangen en ideologie komen die actie om de planeet te redden hebben geblokkeerd, zullen we merken dat het goedkoper en gemakkelijker is dan bijna iedereen zich kan voorstellen.

Paul Krugman, Fouten en emissies; Kan de strijd tegen de opwarming van de aarde goedkoop en free of charge zijn?Mew York Occasions, 18 september 2014

Zoals in meer element uitgelegd in de sectie over deze web site energieveiligheidkan het aanpakken van de klimaatverandering door het aanpakken van ons gebruik van fossiele brandstoffen ook enkele geopolitieke voordelen hebben. Een minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zou bijvoorbeeld de militaire en geopolitieke betrokkenheid in andere delen van de wereld kunnen helpen verminderen, wat op zichzelf duur is. Nu er minder behoefte is aan fossiele brandstoffen uit onstabiele regio’s in de wereld, zou de steun aan bevriende autocratische en dictatoriale regimes kunnen afnemen. Misschien zou dat het gemakkelijker maken om regimes te steunen die democratischer zijn en regimes die de rechten van mensen meer respecteren? Het lijkt zelfs nog moeilijker om aan dergelijke voordelen een economische waarde toe te kennen, maar lijkt de moeite zeker de moeite waard?

Terug naar boven

Auteur- en pagina-informatie

  • van Anup Shah
  • Gemaakt:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here