Home Bedrijf 42 Bouwstatistieken om de veranderende markt te rechtvaardigen

42 Bouwstatistieken om de veranderende markt te rechtvaardigen

0
42 Bouwstatistieken om de veranderende markt te rechtvaardigen


De bouw, een belangrijk onderdeel van onze economie, verandert snel. De nieuwste bouwstatistieken laten verschillende nieuwe tendencies zien. Er zijn bijvoorbeeld meer gegevens over projecten dan tien jaar geleden.

Mensen staan ​​meer open voor het adopteren van nieuwe technologie, zoals software program voor bouwinformatiemodellering (BIM). en computerondersteunde ontwerptools (CAD) voor het ontwerpen, organiseren en beheren van activa.

Van werknemers naar kopers: de evolutie is duidelijk. Ontdek wat trending is in de branche om optimaal gebruik te maken van de nieuwe kansen die uit deze veranderingen voortvloeien.

Bouwprojecten en groeistatistieken

De bouw is een brede sector met verschillende segmenten, zoals commerciële sector, woningen, sanitaire voorzieningen en transport. Hieronder vindt u enkele statistieken die de groei en dynamiek van deze segmenten weergeven.

 • De bouw van meergezinswoningen is ten opzichte van vorig jaar met 12% gestegen tot 127 miljard greenback in juli 2023.
 • De commerciële bouwuitgaven bedroegen in juli 2023 $128 miljard, een stijging van 11% ten opzichte van het voorgaande jaar.
 • De uitgaven voor woningverbetering zijn in 2023 met 1% gestegen.
 • De bouw in de productiesector kende in 2023 een stijging van 36%.
 • De bouw van riolering en afvalverwerking groeide in 2023 met 7%.
 • De transportbouw steeg in 2023 met 9% als gevolg van hogere overheidsuitgaven.
 • 58% van de eigenaren stapt in 2023 over op design-build-methoden en stapt af van de traditionele aanpak. Design-build-projecten worden 102% sneller afgerond dan conventionele methoden.

Technologie en innovatie in bouwstatistieken

De moderne bouwsector is van mening dat het volledig digitaal gaan bij het ontwerpen, bouwen en uitvoeren van projecten kosten zal besparen. De onderstaande statistieken ondersteunen deze mentaliteit nu bedrijven gebouwinformatiemodellering en kunstmatige intelligentie adopteren.

Professionals ervaren nu al verbeteringen op het gebied van communicatie en rendement op investeringen. Ontdek hoe de adoptie van digitale technologie de winst in de toekomst kan verhogen.

 • In 2021 gebruikte 37% van de bedrijven drones op werklocaties.
 • De markt voor bouwrobots zal tussen 2021 en 2026 naar verwachting jaarlijks met 13,6% groeien.
 • 53,7% van de bouwbedrijven heeft in 2021 nieuwe technologie getest en geïmplementeerd.
 • 90% van de bouwvakkers gebruikt smartphones voor hun werk, 82,8% gebruikt laptops en 12,4% gebruikt smartwatches.
 • Ongeveer 29% van de bouwbedrijven had een BIM-afdeling, terwijl 35% in 2021 BIM-gerelateerde taken uitbesteedde.
 • Slechts 3% van de bouwbedrijven gebruikt absoluut geen gespecialiseerde softwaretools.
 • 98% van de grote Amerikaanse architectenbureaus gebruikte BIM in 2021.
 • De verwachting is dat de AI-markt in de bouw in 2026 een waarde van 4,51 miljard greenback zal bereiken.

Statistieken over werkgelegenheid in de bouwsector

De bouwsector heeft geschoolde arbeidskrachten nodig. Er is zo veel vraag naar dat veel organisaties de projecttermijnen hebben moeten verlengen vanwege een tekort aan arbeidskrachten in de sector. De onderstaande statistieken hebben betrekking op de stand van de werkgelegenheid in de bouwsector.

Hier zijn enkele kritische inzichten in salarissen, arbeidsongevallen en banen in de sector.

 • De VS hadden in mei 2023 336.000 openstaande banen in de bouw.
 • Vrouwen vormen in 2023 bijna 11% van de beroepsbevolking in de bouw.
 • Latino’s of Iberiërs vormden in 2020 34,2% van de bouwvakkers.
 • Werknemers van 42 tot 61 jaar waren in 2020 goed voor 54,6% van de industrie.
 • De Amerikaanse bouwsector kende het hoogste aantal dodelijke arbeidsongevallen, met 1.015 doden in 2021.
 • De lonen en salarissen van bouwvakkers zijn in 2021 met 6% gestegen.

57%

van de bouwbedrijven had in 2021 minder dan 200 werknemers.

Bron: JBK

 • 62% van de aannemers had in 2021 hulp nodig bij het vinden van geschoold personeel. 74% van de aannemers eiste meer van gekwalificeerde werknemers.
 • Een tekort aan arbeidskrachten verlengde de projecttijdlijnen voor 44% van de bedrijven in 2021.
 • In december 2021 waren er 337.000 openstaande vacatures in de bouw.
 • Om het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken, investeert 29% van de bedrijven in technologie en biedt het prikkels.
 • Het gemiddelde jaarsalaris voor bouwmanagers was $ 110.160 in 2022.
 • Bouwvakkers verdienden in juni 2023 gemiddeld $36,31 per uur.
 • Een typische bouwvakker zonder vakbond verdiende in 2022 $976 per week.

De economische kant van de bouwsector

Deze statistieken bespreken de economische impression van de bouw. U krijgt inzicht in de huidige uitgaven aan bouwactiviteiten en hoe deze zich ontwikkelen. Met de stijgende bestedingen is ook de marktwaarde van de bouw toegenomen.

 • Grote projecten lopen vaak 20% achter op schema en overschrijden tot wel 80% het price range.
 • 98% van de megaprojecten krijgt te maken met vertragingen of budgetoverschrijdingen.
 • De 400 grootste Amerikaanse bouwbedrijven genereerden in 2020 ongeveer $414 miljard aan inkomsten.
 • De Amerikaanse bouwuitgaven bereikten in 2022 $1,79 biljoen.
 • Projecten in de particuliere sector waren goed voor 79% van de 1,79 biljoen greenback die in 2022 aan de bouw werd uitgegeven.
 • In 2022 vond een stijging van de engineering- en bouwuitgaven met 11% plaats, terwijl voor 2023 een stijging van 3% wordt verwacht.
 • De bouwuitgaven in de regio’s New England, Zuid-Atlantische Oceaan, Berg en Oost-Noord-Centraal zijn tussen 2021 en 2022 tussen 6,8% en 7,5% gegroeid.
 • 20% van de Amerikaanse bouwactiviteiten vindt plaats in vijf grote steden: New York, Dallas, Houston, Los Angeles en Washington.
 • Bouwen in San Francisco kost $444 per vierkante meter, waardoor het in 2022 de duurste stad ter wereld is.
 • De bouwmateriaalkosten stegen in november 2021 met 14,1%, een verdrievoudiging van de stijging van het voorgaande jaar.
 • COVID-19 verstoorde de budget- of planningsdoelstellingen voor 37% van de bedrijven.
 • Tot 30% van de initiële projectgegevens gaat verloren aan het einde van de ontwerp- en bouwfase.
 • De gemiddelde mondiale kosten van bouwgeschillen bedragen 54,26 miljoen greenback.
 • Onvoldoende gegevens veroorzaken 14% van alle herbouwwerkzaamheden wereldwijd.
 • Er was een stijging van 12% in de totale bouw in 2021 ten opzichte van 2020.
 • Tot 2050 moet de industrie elke dag 13.000 gebouwen bouwen om de verwachte stedelijke bevolking van 7 miljard mensen te kunnen huisvesten.

Eén steen tegelijk leggen

Uit de bovenstaande statistieken blijkt dat de bouwmarkt gestaag groeit. Naarmate de adoptie van technologie en digitale oplossingen toeneemt, zal de groei zich uitbreiden en versnellen. Technologische constructies, vooral op het gebied van ontwerp en beheer, zullen veel bedrijven helpen kosten te besparen en hun winsten te maximaliseren.

Ontdek hoe BIM kan bouwbedrijven helpen activa beter te organiseren en te beheren.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here